18 saker att tänka på innan du bygger en pool

Pool

Att bygga en pool är en stor investering, både i tid och pengar. Det är därför viktigt att noggrant planera och förbereda för att säkerställa att allt går som det ska. Denna omfattande guide täcker allt du behöver veta för att lyckas med ditt poolprojekt, från inköp av material och tillbehör till val av design och säkerhetsåtgärder. Läs vidare för att få en djupgående förståelse för varje steg i processen och för att maximera ditt nöje av din framtida pool.

Inköp och planering för poolbygget

Inköp av poolmaterial och tillbehör

Innan du börjar bygga en pool är det viktigt att du planerar och förbereder inköpet av poolmaterial och tillbehör. Här är några saker att tänka på:

 1. Välj rätt poolmaterial: Det finns olika typer av poolmaterial att välja mellan, som betong, glasfiber eller plast. Se till att välja ett material som passar dina behov och budget.
 2. Inköp av pooltillbehör: Utöver själva poolen behöver du också tänka på att köpa tillbehör som poolpump, filter, poolskydd, trappa och eventuella poolleksaker. Gör en lista över vilka tillbehör du behöver och undersök olika alternativ.

Planering och markundersökning inför poolbygget

För att säkerställa att poolbygget blir lyckat är det viktigt att göra en grundlig planering och markundersökning. Här är några saker att tänka på:

 1. Beslut om poolens placering: Bestäm var du vill placera poolen och se till att det finns tillräckligt med plats på den valda platsen. Tänk också på faktorer som soltimmar och integritet.
 2. Markundersökning: Innan du börjar gräva måste du säkerställa att marken är stabil och inte innehåller några hinder som kan påverka bygget. Det kan vara klokt att anlita en professionell för att utföra en markundersökning.

Genom att noga planera och förbereda inköp av poolmaterial och tillbehör, samt göra en grundlig markundersökning, ökar du chanserna för att få ett framgångsrikt poolbygge.

Poolens design och storlek

Val av poolens design och stil

Innan du bygger en pool är det viktigt att noggrant överväga vilken design och stil du vill ha. Det är viktigt att poolen passar in i din trädgårds estetik och harmoniserar med din befintliga utemiljö. Du kan välja mellan olika designalternativ som rektangulära, ovala, rundade eller anpassade pooler. Tänk på att välja en design som är tidlös och kommer att fortsätta vara attraktiv under lång tid framöver.

Bestämning av poolens storlek och djup

Nästa steg i att bygga en pool är att bestämma dess storlek och djup. Detta beror på flera faktorer som tillgänglig utrymme, budget och syftet med poolen. Om du vill ha en pool för avkoppling och lek kan en större pool vara mer lämplig. För mindre utrymmen eller om du bara vill ha en plats att svalka dig kan en mindre pool vara tillräcklig. När det gäller djupet kan du välja en konstant djup pool eller en med varierande djup för olika aktiviteter.

Genom att tänka på dessa faktorer kommer du att kunna välja rätt design och storlek på din pool som passar dina behov och förhöjer skönheten i din utomhusmiljö.

familjens pool

Poolbyggare och offertförfrågan

Val av pålitlig poolbyggare

När du bestämmer dig för att bygga en pool är det viktigt att välja en pålitlig poolbyggare. Det finns flera faktorer att överväga vid detta val. För det första är det viktigt att kontrollera poolbyggarens erfarenhet och tidigare arbeten. Be om referenser och ta reda på vad tidigare kunder har att säga om deras arbete. Det är också en bra idé att undersöka företagets rykte och läsa recensioner online. På så sätt kan du vara säker på att du anlitar någon som har kunskap och kompetens att utföra arbetet på ett professionellt sätt.

Offertförfrågan och budgetplanering för poolprojektet

Innan du påbörjar poolbyggnadsprojektet är det viktigt att begära offerter från olika poolbyggare. Detta ger dig en uppfattning om kostnaderna och hjälper dig att jämföra olika alternativ. När du begär offerter är det viktigt att vara specifik och tydlig om dina önskemål och behov. På så sätt kan du få en mer exakt offert och undvika överraskningar längs vägen. Budgetplanering är också avgörande. Ta hänsyn till både byggkostnader och långsiktiga underhållskostnader när du bestämmer din budget. På det sättet kan du undvika oväntade kostnader och hålla dig inom din ekonomiska plan.

Bygglov och tillstånd

Information om bygglov och tillstånd för att bygga en pool

Innan du bygger en pool är det viktigt att du förstår de lagar och regler som styr bygglov och tillstånd. Att ignorera dessa kan leda till böter och juridiska problem längre fram. Här är några viktiga saker att tänka på:

 1. Bygglov: För att bygga en pool kan du behöva söka bygglov från din kommun. Det finns vissa krav och regler som måste följas, till exempel avstånd till grannars egendom och bevarandet av grönområden.
 2. Ansökningsprocess: För att få bygglovet godkänt måste du skicka in en ansökan till din kommun. Ansökan ska innehålla ritningar och en beskrivning av planerade poolen.
 3. Godkännande: Efter att du har skickat in din ansökan kommer kommunen att granska den. Det kan ta tid för dem att utfärda ett godkännande eller begära kompletterande information.

Det är viktigt att vara noggrann och följa rätt procedurer när du ansöker om bygglov och tillstånd för att bygga en pool. Genom att göra detta undviker du problem och säkerställer att din pool byggs lagligt och enligt gällande regler.

barnens pool

Poolens placering och förberedelser

Val av lämpligt område för poolen

Innan du bygger en pool är det viktigt att noggrant överväga platsen där den ska placeras. Här är några viktiga saker att tänka på:

 1. Solsken och skugga: Välj en plats där poolen kommer att vara exponerad för tillräckligt med sol för att vara lockande att använda. Samtidigt är det också bra att ha möjlighet att skapa skugga vid behov.
 2. Markförhållanden: Kontrollera markens beskaffenhet. Den bör vara jämn och stabil för att säkerställa att poolen står stadigt och inte riskerar att sjunka eller deformeras över tiden.

Markförberedelser och anslutning till vatten

När platsen är vald är det viktigt att göra markförberedelserna på rätt sätt och se till att det finns en lämplig vattenanslutning. Här är några saker att tänka på:

 1. Grävning och marknivå: Gräv ut marken enligt specifikationerna för poolen och se till att marknivån är jämn och plan. Detta kommer att vara grunden för att bygga din pool på.
 2. Vattenanslutning: Se till att det finns en tillgänglig vattenkälla i närheten av platsen där poolen ska byggas. Det kan vara en vattenkran eller en anslutning till vattenförsörjningssystemet.

Genom att noga tänka på platsen för din pool och förbereda marken på rätt sätt kommer du att skapa de bästa förutsättningarna för att njuta av din pool i många år framöver.

Poolens materialval och konstruktion

Val av poolens material, såsom liner eller betong

För att bygga en pool är det viktigt att noggrant välja rätt material. Två vanliga alternativ är liner och betong. En liner är en flexibel och hållbar plast som täcker poolens insida. Det finns olika färger och mönster att välja mellan för att skapa den önskade estetiska effekten. Betongpoolar å andra sidan är mer anpassningsbara och kan skapas i olika former och storlekar. Betong ger även möjlighet att integrera specialfunktioner som vattenfall eller bubbelbad. Båda materialen har sina fördelar och det är viktigt att överväga vilket som passar bäst för dina specifika behov och budget.

Poolens konstruktion och installation av nödvändiga system

När poolens material har valts är det viktigt att tänka på konstruktionen och installationen av nödvändiga system. Det inkluderar filter- och pumpsystem för att säkerställa att vattnet är rent och i bra skick. Poolens dräneringssystem är avgörande för att förhindra vattenansamling runt poolen och i dess närhet. En korrekt installerad pool kommer även att ha en balanserad vattenkemi för att hålla vattnet rent och hygieniskt. Det är viktigt att anlita professionella poolbyggare eller installatörer för att säkerställa att poolen byggs korrekt och att alla system installeras på rätt sätt.

Genom att noga överväga poolens materialval och genomföra en professionell konstruktion och installation är du på rätt väg för att njuta av din pool i många år framöver.

Poolens underhåll och skötsel

Poolens underhåll och skötsel

Skötselråd och rutiner för poolens vattenkvalitet

Innan du bygger en pool är det viktigt att du är medveten om poolens underhåll och skötsel. Att ha rätt skötselråd och rutiner för poolens vattenkvalitet är avgörande för att se till att din pool förblir ren och säker att använda.

För att bibehålla rätt vattenkvalitet i din pool rekommenderas följande åtgärder:

 1. Regelbunden vattenanalys: Testa poolens vatten regelbundet för att övervaka klor- och pH-nivåerna. Detta säkerställer att vattnet är både desinficerat och balanserat.
 2. Poolkemikalier: Använd poolkemikalier som klor, algmedel och pH-justerare för att upprätthålla rätt vattenkvalitet. Följ tillverkarens instruktioner noggrant när du hanterar och doserar kemikalierna.
 3. Rengöring av poolen: Regelbunden rengöring av poolen är också viktig. Ta bort löv, smuts och annat skräp från vattenytan med en håv. Använd en poolborste för att rengöra poolväggarna och botten. Det är också viktigt att regelbundet rengöra poolens filter för att säkerställa optimal funktion.

Rekommenderade underhållsåtgärder och tillbehör

Förutom att sköta om poolens vattenkvalitet finns det ytterligare underhållsåtgärder och tillbehör som du bör överväga. Här är några rekommenderade:

 1. Poolluftvärmare: Om du vill använda poolen även under kallare väderförhållanden kan en poolluftvärmare vara ett bra tillbehör. Det gör att du kan njuta av varmt vatten och förlänga badsäsongen.
 2. Pooltäckning: En pooltäckning hjälper till att hålla poolen ren från skräp och minskar avdunstning. Det kan också vara ett säkert skydd om du har små barn eller husdjur.
 3. Poolrobot: En poolrobot är ett bekvämt verktyg för att enkelt hålla poolen ren. Den kan självständigt navigera i vattnet och rengöra både poolväggarna och botten.

Genom att följa rätt skötselråd och rutiner för poolens vattenkvalitet samt investera i användbara tillbehör, kan du se till att din pool förblir i bra skick och ger dig många timmar av avkoppling och nöje.

Poolens säkerhet och regler

Viktiga säkerhetsåtgärder för poolområdet

Innan du bygger en pool är det viktigt att överväga olika säkerhetsåtgärder för att skydda användarna och minimera olycksrisken. Här är några viktiga åtgärder att ta i beaktning:

 1. Inhägnad: Se till att poolområdet är ordentligt inhägnat för att förhindra obehörig tillgång, särskilt för barn. Använd säkerhetsstängsel eller murar med låsbara grindar.
 2. Vattentäthet: Se till att poolen är korrekt tätad för att undvika läckage och risken för olyckor på grund av vattenansamlingar nära poolen.
 3. Varningsmarkeringar: Placera tydliga varningsmärken kring poolområdet för att informera användarna om eventuella faror och säkerhetsföreskrifter.
 4. Nödfallshantering: Ha alltid nödvändig utrustning som exempelvis en livboj och en första hjälpen-kit nära poolområdet.

Regler och bestämmelser för användning av poolen

För att säkerställa en säker och trygg användning av poolen bör vissa regler och bestämmelser införas. Här är några exempel:

 1. Simkunnighet: Alla som kommer att använda poolen bör vara simkunniga och förstå de grundläggande simfärdigheterna.
 2. Tillsyn: Se till att en vuxen ansvarig person alltid finns närvarande och övervakar användningen av poolen, särskilt när det gäller barn.
 3. Alkohol och droger: Förbjuda användning av alkohol och droger i poolområdet för att undvika olyckor till följd av nedsatt omdöme.
 4. Maximal kapacitet: Sätt en maximal kapacitet för poolen och se till att inte överskrida den för att undvika trängsel och potentiella faror.

Genom att implementera dessa säkerhetsåtgärder och regler kan du skapa en trygg och säker miljö för användarna av poolen.

Poolens tillbehör och extra funktioner

Val av pooltillbehör, såsom poolvärmare eller belysning

Innan du bygger en pool är det viktigt att tänka på vilka tillbehör som kan förbättra din poolupplevelse. Ett av de vanligaste tillbehören är en poolvärmare, som gör det möjligt att förlänga badsäsongen och njuta av varmvatten även under svalare dagar. Poolbelysning är också en populär funktion som ger dig möjlighet att bada på kvällen och skapar en stämningsfull atmosfär.

Andra pooltillbehör att överväga är poolskydd, poolrobotar för effektiv rengöring av poolen, och poolstegar för enkel åtkomst. Det finns också olika typer av poolfiltreringssystem, som kan vara viktiga för att hålla vattnet rent och fräscht.

Extra funktioner och tillvalsalternativ för poolen

Utöver tillbehör finns det också olika extra funktioner och tillvalsalternativ att överväga för din pool. Du kan välja att installera en poolbar för att skapa en avslappnad atmosfär och njuta av förfriskningar vid poolen. En vattenfallsfunktion eller poolfontän kan ge en vacker visuell effekt och skapa en avkopplande miljö.

Andra möjliga tillvalsalternativ inkluderar bubbelpoolfunktion, vattenmassagefunktion eller till och med en inbyggd trädgårdsdusch. Det är viktigt att tänka på dina individuella behov och önskemål när du väljer extra funktioner och tillvalsalternativ för din pool.

Att planera för poolens tillbehör och extra funktioner är avgörande för att skapa en pool som passar dina specifika behov och ger den bästa möjliga poolupplevelsen.


Att bygga en pool är inte bara en fråga om att gräva ett hål och fylla det med vatten. Det är en komplex process som kräver noggrann planering, förberedelse och genomförande. Från att välja rätt material och design till att säkerställa att alla säkerhetsprotokoll och underhållsrutiner följs, finns det många aspekter att beakta.

Denna guide har förhoppningsvis gett dig en omfattande översikt och värdefulla insikter i varje steg av poolbyggprocessen. Genom att följa dessa riktlinjer och råd kan du känna dig trygg i att du är på rätt väg för att skapa en pool som inte bara är estetiskt tilltalande, men också säker och hållbar.

Kom ihåg att varje pool är unik och kan kräva specifika överväganden som inte täcks här. Det är alltid en god idé att konsultera med professionella poolbyggare och andra experter för att säkerställa att ditt projekt uppfyller alla dina behov och förväntningar.

Lycka till med ditt poolprojekt, och här är till många år av avkoppling och nöje i din nya oas!